ایراد های رایج سامسونک

ایراد های رایج سامسونک :
دیر روشن میشود : این ایراد میتواند از قسمت های مختلف باشد ولی بیشتر مواقع به خرابی قطعات در پاور دستگاه بستگی دارد
صدا دارد تصویر ندارد : در مدل های مختلف دستگاه به خرابی بکلایت و برد پاور یا پانل دستگاه می تواند باشد
خاموش بدون استند بای : این ایراد اکثرا مربوط به برد تغذیه می باشد که نوسان برق و یا ایراد های مختلف باعث بروز این مشکل میشود .
خط های نازک و پهن در صفحه نمایش: معمولا خرابی پانل یا ابخوردگی و یا بعضی مواقع خرابی فلت های دستگاه این ایراد را شامل میشود

whatsapp